BENEFICE PRO JÁCHYMKA

BENEFICE PRO JÁCHYMKA
V pátek 13.1. proběhla ve Víceúčeláku benefiční akce na 
podporu našehosyna Jáchymka, který má kombinované 
postižení a jeho terapie jsounákladné. Více informací 
najdete na jachymek.cz          
Rádi bychom touto cestou poděkovali Víceúčeláku za 
bezplatnéposkytnutí prostorů. Děkujeme také Vám všem, 
co jste dorazili a podpořiliJáchymka, vybrali jste 
krásných 12.900 Kč!
Celou částku jsme vložili na transparentní účet a 
zaplatili zálohu zaterapii na klinice neuroaxon 
(neuroaxon cz).
Ještě jednou všem díky za pomoc a podporu!
 
 J&L&T